Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Kas ir Zane Vancāne?

 

Zane ir Rēzeknes patriots, un uzskata, ka ikviena Rēzeknes iedzīvotāju labklājības pamats ir:

 

• vispusīgi informēts iedzīvotājs;

• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama pilsēta;

• Rēzekniešiem draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.

 

Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzīvotāju un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un pilsētas identitāti.

 

Ko darīt?

 

• jāsāk ar pilnu pašvaldības funkciju auditu;

• iesaistot iedzīvotājus darba grupas, jāizstrādā reāla Rēzeknes attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un pilsētas saistošie noteikumi;

• izmantojot pašvaldības, interneta un sociālo tīklu resursus, jāizveido informācijas apmaiņas sistēma - iedzīvotājs, kaimiņi, pašvaldība, jo tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu.

 

Mēs esam Iedzīvotāji ar lielu gribasspēku pārstāvēt rēzekniešu intereses Rēzeknes domē.

 

Mūsu vidū ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, juristi, izglītības iestādes vadītāja, darba drošības un vides aizsardzības speciālists, policijas darba pārzinātājs, fizioterapeite, jaunieši, studenti un stabilitātei ari vecāka gadu gājuma iedzīvotāji. Mēs esam gatavi savas zināšanas, prasmes, iemaņas un pieredzi  izmantot mūsu pilsētas attīstībā, pilnveidošanā un izaugsmē, godprātīgi pildīt pienākumus, uzņemties pilnu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, darīt vairāk, nekā no mums tiks sagaidīts. Mēs nesolām to, kas nav no mums atkarīgs, mēs, tāpat kā citi, nevaram izdarīt neiespējamo, taču visu var darīt pēc vislabākās sirdsapziņas. Mēs esam atvērti konstruktīvai sadarbībai arī ar citām partijām, lai sasniegtu rēzekniešiem pozitīvu rezultātu, problēmu un aktuālāko jautājumu risināšanā.

 

Zanei un APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Rēzeknē seko FB lapā

 

 

 

Atpakaļ