Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Par mums

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI dibināta biedru kopsapulcē 2009. gada 19. februārī, Ikšķiles tautas namā un ir nacionāli konservatīva reģionālā politiskā partija.

Mūsu vairāk kā divpadsmit gadu pieredze, pārstāvot iedzīvotājus dažādās Latvijas novadu pašvaldībās, norāda, ka iedzīvotāju labklājības pamats ir:

  • vispusīgi informēts iedzīvotājs;
  • zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – apdzīvota vieta, pagasts, ciems, pilsēta;
  • iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.

Kas ir vispusīgi informēts iedzīvotājs?

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka ikvienam ir tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, saņemot ziņas par vides stāvokli, par tās saglabāšanu un uzlabošanu, un ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā.

Lai stiprinātu kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo kvalitāti, nepieciešama atklāta un patiesa informācijas apmaiņa starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību.

Tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu.

Kas ir zinoša kopiena?

Zinošas kopienas pamats – kultūra, jo tieši kultūra ir kopienas garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas pāriet no paaudzes paaudzē. Kultūra ir ne tikai māksla, dziesma, deja un literatūra, bet arī dzīves veids, kopā pastāvēšanas veids, vērtību sistēma, tradīcijas un uzskati.

Kultūra netiek pārmantota bioloģiskā ceļā, tā neiedzimst, to apgūst un tā tiek pārnesta no paaudzes paaudzē gan ar izglītības un likumdošanas palīdzību, gan ģimenē un sadzīvē. Savukārt kultūras mantojumu veido kultūrvēsturiskas ainavas, apdzīvotu vietu vēsturiskie centri, ēku grupas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kas dzīvei piešķir jēgu.

Kas ir atvērta un draudzīga pašvaldība?

Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas tiek izstrādāta reāla novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un saistošie noteikumi.

Tiek izveidota informācijas apmaiņas sistēma – iedzīvotājs, kopiena, pašvaldība – izmantojot pagastu un ciematu pārvaldes, interneta resursus un sociālos tīklus, jo tikai vispusīgā informācijas vidē mēs varam rūpēties par savu un līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem, nodrošināt izglītības pieejamību, sakārtot infrastruktūru un kopt kultūras mantojumu.

Atvērta un draudzīga pašvaldība ir tāda, kas kalpo iedzīvotājam.