Ikšķilē baigi vajag vēl vienu karjeru!

Ikšķiles novada saukli – labs sākums, vajadzētu pārfrāzēt – labs sākums racējiem!

Tiek plānots vēl viens karjers “Granāti”, kurš atradīsies blakus vairākām citām, jau esošajām derīgo izrakteņu ieguves vietām – “Lāsītes”, “Miemeners -3”, “Vārpas”, “Kaparāmuri” un “Ezerlīči”, kuru ietekme uz vidi summēsies –  degradēsies ainavai, celsies trokšņu līmenis, palielināsies gaisa piesārņojums, dolomīta ieguvi veicot ar spridzināšanas metodi paaugstināsies vibrāciju slodze uz dzīvojamām ēkām, inženiertehniskām būvēm un ceļiem, pasliktināsies apkārtnes hidroloģiskie apstākļi, iespējama pazemes ūdeņu depresijas piltuves veidošanās, kā arī tiks nodarīts nopietns kaitējums dabas parkam “Ogres Zilie kalni”, kas ir NATURA 2000 teritorija.

Šī gada 20. novembrī tika publiskots ļoti apjomīgs ziņojums, kura divi pielikumi nav sagatavoti Valsts valodā, un izziņota attālināta publiskā apspriešana jau šī gada 3. decembrī par dolomīta un smilts ieguvi atradnē “Granāti”.

Diemžēl, daudziem novada iedzīvotājiem, kuru dzīves kvalitāti negatīvi ietekmēs karjers “Granāti”, nav iespējas piedalīties šādā attālinātā apspriešanā, tāpēc pieprasām šī gada 3.decembra sabiedrisko apspriešanu pārcelt uz laiku, kad tiks atcelts Valstī noteiktais ārkārtas stāvoklis.

Ikšķiles novada domes deputāti Edgars Logins un Kaspars Upaciers.