Dienvidkurzemē IEDZĪVOTĀJI nr.1

Šodien, 9. aprīlī, Kurzemes vējam jo cītīgi palīdzot, lozējām kārtas numurus startam Dienvidkurzemes apgabala vēlēšanās.
1. numurs tika “Apvienībai IEDZĪVOTĀJI”.
Prieks, protams, par ciparu, bet galvenais uzsvars viennozīmīgi uz iedzīvotāju viedokļu un spēku kopā likšanu.
Mēs esam vietējie- zinām, kas jādara!

APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI 2020. gada atkārtota pilnsapulce

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde sasauc politiskās partijas atkārtotu pilnsapulci attālināti.

2020. gada 12. decembrī, plkst. 12.00, platformā ZOOM, biedru reģistrēšanās iepriekš piesakoties – [email protected] vai t. 29275502

Darba kartībā:
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI valdes ziņojums un citi jautājumi.

Papildu jautājumi iekļaušanai darba kārtībā jāiesniedz elektroniski trīs dienas pirms pilnsapulces

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde.

APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI 2020. gada pilnsapulce

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci attālināti.

2020. gada 28, novembrī , plkst. 12.00, platformā ZOOM, biedru reģistrēšanās iepriekš piesakoties – [email protected] vai t. 29275502

Darba kartībā:
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI valdes ziņojums un citi jautājumi.

Papildu jautājumi iekļaušanai darba kārtībā jāiesniedz elektroniski trīs dienas pirms pilnsapulces

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI Valde.

APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI 2019. gada atkārtota pilnsapulce


„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2019. gada 27. decembrī , plkst. 18.00, reģistrēšanās no plkst. 17.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI 2019. gada pilnsapulce

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2019. gada 6. decembrī , plkst. 18.00, reģistrēšanās no plkst. 17.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” atkārtota pilnsapulce 2018

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” atkārtotu pilnsapulci.

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2018. gada 29. decembrī, plkst. 11.00, reģistrēšanās no plkst.10.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulce 2018

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulci.

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2018. gada 8. decembrī , plkst. 11.00, reģistrēšanās no plkst.10.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” atkārtota pilnsapulce 2017

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” atkārtotu pilnsapulci.

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2017. gada 10. decembrī, plkst. 11.00, reģistrēšanās no plkst.10.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulce 2017

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulci.

„APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci

2017. gada 24. novembrī , plkst. 19.00, reģistrēšanās no plkst.18.30.

Daugavas prospektā 27, Ikšķilē.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes ziņojums.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” atkārtota pilnsapulce 2016

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulces sasaukšanu.

Politiskās partijas „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc
politiskās partijas atkārtotu pilnsapulci 2016. gada 28. novembrī , plkst. 19.00,
Daugavas pr. 27, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes atskaite.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Pilnsapulces dalībnieku reģistrēšanās pilnsapulces dienā 2016. gada 28.
novembrī no plkst. 19.00.
Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulce 2016

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulces sasaukšanu.

Politiskās partijas „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc
politiskās partijas pilnsapulci 2016. gada 7. novembrī , plkst. 19.00,
Daugavas pr. 27, Ikšķilē, Ikšķiles novadā.

Darba kartībā:
1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes atskaite.
2. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes vēlēšanas.
3. Citi jautājumi.

Pilnsapulces dalībnieku reģistrēšanās pilnsapulces dienā 2016. gada 7.
novembrī no plkst. 19.00.
Biedriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu pilnsapulces darba
kārtībā, ir pienākums iesniegt Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai jautājumus,
kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Tālrunis informācijai 29275502, e-pasts [email protected]

Politiskās partijas
“APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde.