Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Dienvidkurzemes novada Iedzīvotāju video

Guntis Rolis

 

Vēstures entuziasts, Dunikas puses iedzīvotāju atmiņu vācējs un kopā licējs. Inženieris pēc izglītības un pārliecības, spēj analizēt un ļaužu ieceres kopā likt. Pamatvērtība ir cilvēks savā ģimenē, ar savu misiju, prasmēm, uzskatiem, paveikto un iecerēto. Tam lai pakārtota vide, ražošana un pakalpojumi.

 

Sandra Aigare

 

Dzimusi, augusi, skolā gājusi Smiltenē- mazā, skaistā, latviskā pilsētiņā.

Studējusi Liepājā, iegūstot divas specialitātes – Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas un Pamatskolas pedagoģijas un metodiku. Iegūts maģistra grāds izglītības zinātnēs.

20 gadi veltīti Rucavas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanai, Rucavas tradicionālā kultūrtelpa ierakstīta Latvijas Nacionālajā NKM sarakstā, par ko piešķirta Mūža stipendija un Triju zvaigžņu ordenis.

Šobrīd  - Tradīciju nama “Zvanītāji” saimniece, Rucavas tradīciju kluba vadītāja

Savā ziņā esmu prezidenta virzītā “Latviešu vēsturisko zemju likuma” vēstnese. Prezidenta ideja – dot iespēju attīstīties un valstiski atbalstīt dažādas kultūrtelpas. Mans kā ekspertes ieteikums bija – ierakstīt Latvijas Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā arvien jaunas kultūrtelpas. Pats galvenais, ko es gribētu rosināt: lai katrā vismazākajā Latvijas, šajā gadījumā Dienvidkurzemes vietiņā: pagastā, ciemā, kur dzīvo kaut daži iedzīvotāji – ļaudis apzinātos savu identitāti, izzinātu savas vietas kultūrvēsturi, koptu savu kultūrvidi. Noteikti Nacionālajā NKM sarakstā būtu jāieraksta Nīcas un Bārtas kultūrtelpas, bet tikpat būtiski ir veidot savu Dienvidkurzemes kultūrtelpu sarakstu ar vietām, kas ir atšķirīgas, sakoptas un interesantas. Jau šobrīd Rucavas novadā es redzu šādas “mazās kultūrtelpas”. Tāda ir, piemēram Dunika – Vai daudz ir Latvijā pagastu, kas radušies reizē ar Latviju, vieta, no kurienes nāk daudz slavenu ļaužu, un kur arī šobrīd ir nepieredzēti liela vietējo ļaužu aktivitāte? Tāpat atšķirīgs ir Papes Ķoņu ciems, kas noteikti būtu ierakstāms UNESCO  aizsargājamo vērtību sarakstā. Atšķirīgi ir arī citi bijušie Rucavas ciemi – Ģeistauti, Palaipe, Meirišķe, Ķāķišķe, u.c. Un tādu ciemu netrūkst visā Dienvidkurzemes teritorijā. Viss pašu iedzīvotāju rokās, bet jaunā novada vadībai un deputātiem būtu jāatbalsta šo mazo vietu iniciatīvas.

 

 

Edīte Dovkante

 

Mūsu dzīve balstās uz četriem pilāriem : Izglītība, Veselība, Ģimene, Vide. Skolots cilvēks var atrisināt jebkuru problēmu, atrast darbu un pats veidot darba vietas līdzcilvēkiem. Vesels cilvēks var realizēt dzīvē jebkuru sapni un ieceri. Stipra ģimene izaudzinās izglītotu un veselu jauno paaudzi un pasargās vecos ļaudis un invalīdus no sadzīves grūtībām. Tīra vide ir dzīvības pamats, ieskaitot nepiesārņotu gaisu, tīru augsni un dzeramo ūdeni. Mēs, iedzīvotāji, esam šīs zemes īstie saimnieki un īpašnieki, deputāti ir tikai iedzīvotāju gribas uzklausītāji un realizētāji. Kā mēs turpmāk dzīvosim, kā izlietosim savu kopīgi nopelnīto naudu, tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem - vēlētājiem.

 

ARTURS ZĪLĪTIS

 

Dzimis Priekulē, jau pieredzējis laikus, kad ap Liepāju viss grozījās. Artūrs saka: “Nebaidīties no drosmīgām idejām, tās vienkārši realizēt”. Kā piemērs tam Eiropas čempionāts novusā - Priekulē. Dzimis priekulnieks, starp novadu un Liepāju intereses un darbus allaž līdzsvarojis.

 

KĀRLIS ĻUBINS

Pie Bārtas upes nodzīvots no bērnības līdz sirmam vecumam.

 Devīze - ne tikai atzīt un aizstāvēt dabu, bet sakopt uzturēt un veidot dabas skatu gar Bārtas upi un tās krastiem.

Vēstures liecības no 2. pasaules kara, Kurzemes cietokšņa aizsardzības līnija 25 km garumā gar Bārtas upi, tūristu, ekskursantu taku izveide ar tām piegulošam ainavām un atpūtas vietām ir mana sirdslieta un pienākums. Lai Liepājai un apkārtējiem novadiem Bārtas upe būtu viena no skaistākajām atpūtas vietām Lejaskurzemē.

Ar ekoloģiju Bārtas upē un Liepājas ezerā ir bēdīgi, kur ar aizsargāšanu vien nepietiek, vajag uzlabot un saglabāt. Domāju, kas mīl dabu un pie tās atpūsties, tie mani sapratīs un atbalstīs

Lai upēs atgriežas foreles, laši un mazais upes grundulīt’s, kā pirms gadiem sešdesmit!!!

 

JURIS BLAUBĀRDIS

 

Pāvilostas patriots, viss darbīgais mūžs ar jūru saistīts. Ko pats izdomājis, to arī realizējis. Izdomāja, iegādājās kuģi un gāja jūrā. Izlemj un organizē kultūras pasākumus.

Sakoptākās sētas īpašnieks. Realizējis savu ieceri, tagad pašam sava brīvdienu viesu māja jūras krastā.

Savu dzimto pusi veidojis un grib saglabāt tādu, lai jaunie gribētu tur atgriezties un dzīvot.

Cilvēkiem, kuri domā par rītdienu jāsanāk kopā darbos un dziesmā.

Lai novads ir tā iekārojamā vieta ar iedvesmojošu vidi, sabalansētu ražošanu kurā laimīgi un harmoniski dzīvot, lai atgriežas tie kuri pasaulē.

 

MĀRIS MUITENIEKS

 

Māris ir tūrisma uzņēmējs un sabiedrisks aktīvists no Papes ciema. Kuršu Iniciatīvas Fonda viens no veidotājiem, tā ietvaros atjauno vēsturiskos niedru jumtus Rucavas pagasta piekrastes ciemos. Iniciējis Papes attīstības biedrības izveidi, lai celtu ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.

Uzskata, ka Dienvidkurzemes novada piekrastei ar dabas un kultūrvēstures bagātībām no Nidas līdz Pāvilostai ir milzīgs potenciāls un resursi, lai to gudri attīstot un sakārtojot dabai un cilvēkam draudzīgā vidē ieguvēji būtu ne tikai vietējie ciemu iedzīvotāji, bet visi Latvijas ļaudis.

Nepieciešams veicināt Papes ciema infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu, teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes celšanu un aktīvā tūrisma attīstību visā Dienvidkurzemes novada teritorijā (dabas takas, velo ceļi, u.c.). Dabas takas, veloceļi ir aktīvās atpūtas vēl pietiekami nenovērtētēti elementi. Tā ir atpūta un visnepastarpinātākā saikne ar dabu.

 

Anita Pelude

 

Anita ir sekmīga uzņēmēja, kura savas ieceres vispirms kārtīgi pārdomā, pragmatiski izsver realizācijas iespējas, rūpīgi izvēlas sadarbības partnerus un tā tās soli pa solītim realizē. Uzskata, ka novadā pirmām kārtām jānodrošina katra to veidojošā pagasta līdzvērtīgu un sabalansētu attīstību. Savukārt šo ieceri var realizēt tikai kopā saskaņoti strādājot.