Šī vietne izmanto sīkdatnes lapas uzlabošanas, analīzes un reklāmas nolūkiem.
Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Aizvērt paziņojumu

Dienvidkurzemes novada deputātu kandidātu vizītkartes

Dienvidkurzemes novada Iedzīvotāju flajeris
 
GUNTIS ROLIS

Vēstures entuziasts, Dunikas puses iedzīvotāju atmiņu vācējs un kopā licējs. Inženieris pēc izglītības un pārliecības, līdz ar to spēj analizēt notiekošo un saprast, kur katrs ceļš ved. Organizē un veido #DiscoNakts, Dunika.lv, viens no Bārtas Pumpura jeb tolaik Duvzares Regates, kā arī Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma takas izveidotājiem.

Pamatvērtība vērtība ir cilvēks savā ģimenē. Katrs savā vietā, ar savu misiju, prasmēm, uzskatiem, paveikto un iecerēto. Tieši katram vietējam iedzīvotājam lai pakārtota vide, ražošana, pakalpojumi.

Strādāšu, lai mūsu iesākto un iecerēto pārņemtu jaunie un to godam turpinātu.

 

SANDRA AIGARE

Dzimusi, augusi, skolā gājusi Smiltenē- mazā, skaistā, latviskā pilsētiņā.

Studējusi Liepājā, iegūstot divas specialitātes – Pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas un Pamatskolas pedagoģijas un metodiku. Iegūts maģistra grāds izglītības zinātnēs.

20 gadi veltīti Rucavas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanai, Rucavas tradicionālā kultūrtelpa ierakstīta Latvijas Nacionālajā NKM sarakstā, par ko piešķirta Mūža stipendija un Triju zvaigžņu ordenis.

Šobrīd  - Tradīciju nama “Zvanītāji” saimniece, Rucavas tradīciju kluba vadītāja

Savā ziņā esmu prezidenta virzītā “Latviešu vēsturisko zemju likuma” vēstnese. Prezidenta ideja – dot iespēju attīstīties un valstiski atbalstīt dažādas kultūrtelpas. Mans kā ekspertes ieteikums bija – ierakstīt Latvijas Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā arvien jaunas kultūrtelpas. Pats galvenais, ko es gribētu rosināt: lai katrā vismazākajā Latvijas, šajā gadījumā Dienvidkurzemes vietiņā: pagastā, ciemā, kur dzīvo kaut daži iedzīvotāji – ļaudis apzinātos savu identitāti, izzinātu savas vietas kultūrvēsturi, koptu savu kultūrvidi. Noteikti Nacionālajā NKM sarakstā būtu jāieraksta Nīcas un Bārtas kultūrtelpas, bet tikpat būtiski ir veidot savu Dienvidkurzemes kultūrtelpu sarakstu ar vietām, kas ir atšķirīgas, sakoptas un interesantas. Jau šobrīd Rucavas novadā es redzu šādas “mazās kultūrtelpas”. Tāda ir, piemēram Dunika – Vai daudz ir Latvijā pagastu, kas radušies reizē ar Latviju, vieta, no kurienes nāk daudz slavenu ļaužu, un kur arī šobrīd ir nepieredzēti liela vietējo ļaužu aktivitāte? Tāpat atšķirīgs ir Papes Ķoņu ciems, kas noteikti būtu ierakstāms UNESCO  aizsargājamo vērtību sarakstā. Atšķirīgi ir arī citi bijušie Rucavas ciemi – Ģeistauti, Palaipe, Meirišķe, Ķāķišķe, u.c. Un tādu ciemu netrūkst visā Dienvidkurzemes teritorijā. Viss pašu iedzīvotāju rokās, bet jaunā novada vadībai un deputātiem būtu jāatbalsta šo mazo vietu iniciatīvas.

 

EDĪTE DOVKANTE

Mūsu dzīve balstās uz četriem pilāriem : Izglītība, Veselība, Ģimene, Vide.

Skolots cilvēks var atrisināt jebkuru problēmu, atrast darbu un pats veidot darba vietas līdzcilvēkiem.

Vesels cilvēks var realizēt dzīvē jebkuru sapni un ieceri.

Stipra ģimene izaudzinās izglītotu un veselu jauno paaudzi un pasargās vecos ļaudis un invalīdus no sadzīves grūtībām.

Tīra vide ir dzīvības pamats, ieskaitot nepiesārņotu gaisu, tīru augsni un dzeramo ūdeni.

Mēs, iedzīvotāji, esam šīs zemes īstie saimnieki un īpašnieki, deputāti ir tikai iedzīvotāju gribas uzklausītāji un realizētāji. Kā mēs turpmāk dzīvosim, kā izlietosim savu kopīgi nopelnīto naudu, tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem - vēlētājiem.

 

ARTURS ZĪLĪTIS

Dzimis Priekulē, jau pieredzējis laikus, kad ap Liepāju viss grozījās. Artūrs saka: “Nebaidīties no drosmīgām idejām, tās vienkārši realizēt”. Kā piemērs tam Eiropas čempionāts novusā - Priekulē. Dzimis priekulnieks, starp novadu un Liepāju intereses un darbus allaž līdzsvarojis.

 

 
 
 
 
 
 
ĢIRTS LAUGALIS

Esmu optimists! Priecājos, ka apkārt tik daudz labu, pozitīvi domājošu cilvēku, vienmēr esmu par visa veida sadarbību un cieņpilnu viedokļu apmaiņu. Apņemos uzklausīt un atbalstīt, respektēt iedzīvotāju vajadzības. Esmu domās un darbos ar un par Dienvidkurzemi.

 

 
 
 
 
 
 
EDUARDS VILDE

Esmu Grobiņas iedzīvotājs jau vairāk nekā 20 gadus, audzis līdzi ar pilsētu, sekojis tās attīstībai. Šobrīd esmu gatavs iesaistīties ne tikai Grobiņas, bet arī Dienvidkurzemes novada veidošanā. Manuprāt, ir svarīgi ieklausīties jaunu cilvēku viedokļos un ņemt tos vērā.

Lai ikkatrs Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji justos patiesi vienots, kā pirmo mērķi sev izvirzu ceļu infrastruktūras un sabiedriska transporta jautājumu risināšanu.

Iestājos “Apvienībā Iedzīvotāji”, jo redzu, ka tajā ir pieredzējuši cilvēki, un ticu, ka kopā būsim laba komanda.

 

 
KĀRLIS ĻUBINS

Pie Bārtas upes nodzīvots no bērnības līdz sirmam vecumam.

 Devīze - ne tikai atzīt un aizstāvēt dabu, bet sakopt uzturēt un veidot dabas skatu gar Bārtas upi un tās krastiem.

Vēstures liecības no 2. pasaules kara, Kurzemes cietokšņa aizsardzības līnija 25 km garumā gar Bārtas upi, tūristu, ekskursantu taku izveide ar tām piegulošam ainavām un atpūtas vietām ir mana sirdslieta un pienākums. Lai Liepājai un apkārtējiem novadiem Bārtas upe būtu viena no skaistākajām atpūtas vietām Lejaskurzemē.

 Ar ekoloģiju Bārtas upē un Liepājas ezerā ir bēdīgi, kur ar aizsargāšanu vien nepietiek, vajag uzlabot un saglabāt. Domāju, kas mīl dabu un pie tās atpūsties, tie mani sapratīs un atbalstīs

Lai upēs atgriežas foreles, laši un mazais upes grundulīt’s, kā pirms gadiem sešdesmit!!!

 

LANDRA VALDMANE

Grantētie ceļi ir nesavienojami ar lauku attīstību un izdzīvošanu vispār. Lai atdzimtu lauki, skolās būtu skolēni, jaunieši atgrieztos savā dzimtajā pagastā asfaltēti ceļi ir absolūti nepieciešami.

Kā Dunikas tautas nama vadītāja ļoti cienu un augstu vērtēju mūsu pagasta jauniešus. Sestdienās un svētdienās viņi atgriežas dzimtajā pagastā, aktīvi piedalās kultūras un sporta pasākumos, jo neizbraucamo ceļu dēļ darba nedēļu pavada pilsētā.

Savu kultūras misiju  veicot vēlētos ļaudis redzēt atkal iznākam no savām mājām uz sajust kopības sajūtu pasākumos.

 

 
JURIS BLAUBĀRDIS

Pāvilostas patriots, viss darbīgais mūžs ar jūru saistīts. Ko pats izdomājis, to arī realizējis. Izdomāja, iegādājās kuģi un gāja jūrā. Izlemj un organizē kultūras pasākumus.

Sakoptākās sētas īpašnieks. Realizējis savu ieceri, tagad pašam sava brīvdienu viesu māja jūras krastā.

Savu dzimto pusi veidojis un grib saglabāt tādu, lai jaunie gribētu tur atgriezties un dzīvot.

Cilvēkiem, kuri domā par rītdienu jāsanāk kopā darbos un dziesmā.

Lai novads ir tā iekārojamā vieta ar iedvesmojošu vidi, sabalansētu ražošanu kurā laimīgi un harmoniski dzīvot, lai atgriežas tie kuri pasaulē.

 

MĀRIS MUITENIEKS

ir tūrisma uzņēmējs un sabiedrisks aktīvists no Papes ciema. Kuršu Iniciatīvas Fonda viens no veidotājiem, tā ietvaros atjauno vēsturiskos niedru jumtus Rucavas pagasta piekrastes ciemos. Iniciējis Papes attīstības biedrības izveidi, lai celtu ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.

Uzskata, ka Dienvidkurzemes novada piekrastei ar dabas un kultūrvēstures bagātībām no Nidas līdz Pāvilostai ir milzīgs potenciāls un resursi, lai to gudri attīstot un sakārtojot dabai un cilvēkam draudzīgā vidē ieguvēji būtu ne tikai vietējie ciemu iedzīvotāji, bet visi Latvijas ļaudis.

Nepieciešams veicināt Papes ciema infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu, teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes celšanu un aktīvā tūrisma attīstību visā Dienvidkurzemes novada teritorijā (dabas takas, velo ceļi, u.c.). Dabas takas, veloceļi ir aktīvās atpūtas vēl pietiekami nenovērtētēti elementi. Tā ir atpūta un visnepastarpinātākā saikne ar dabu.

 

ANITA PELUDE

Anita ir par novada un līdzvērtīgu katra pagasta attīstību.