3000 bērni paliks uz ielas?

15.07.2016. ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, kas mērķtiecīgi pakļauj internātskolas likvidēšanai. Šobrīd internātskolās mācās gandrīz 3000 bērni.