Ogres Goda pilsoņi – Dzidra Sproģe un Vilis Kokamegi

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20.oktobrī diviem novada kultūras darbiniekiem – Dzidrai Sproģei un Vilim Kokamegi – piešķirts Ogres novada pašvaldības augstākais apbalvojums – Ogres Goda pilsoņa tituls.

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas Proklamēšanas 98.gadadienas svinīgajā pasākumā 18.novembrī plkst. 16.00 Ogres novada Kultūras centrā.

Suntažu kultūras nama direktores Dzidras Sproģes darba mūžs saistīts ar kultūras jomu, dodot nenovērtējamu ieguldījumu kultūrvides veidošanā, latvisko kultūras tradīciju saglabāšanā un stiprināšanā. Suntažu kultūras namā aizvadīti 38 gadi – sākumā mākslinieciskās daļas vadītājas, bet kopš 2001.gada kultūras nama direktores amatā.

Pateicoties Dzidras Sproģes radošam un pašaizliedzīgam darbam, Suntažu kultūras nams ir kļuvis par Suntažu pagasta dzīves centru, vietu, kur visu gadagājumu lauku cilvēki var sevi bagātināt, gan apmeklējot koncertus, teātra izrādes, izstādes, gan darbojoties daudzveidīgajos amatiermākslas kolektīvos un pulciņos.

Suntažu kultūras namā darbojas koris, vokālais ansamblis, amatierteātris, jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs, senioru deju kolektīvs, folkloras kopa, audēju kopa, rotu gatavošanas un rokdarbnieču pulciņi, jauniešu rokgrupa, veselības veicināšanas grupa – pagasta iedzīvotājiem nav laika garlaikoties , ikviens sevis pilnveidošanai var atrast piemērotu nodarbi. Suntažu kultūras nama koris un deju kolektīvi skatēs vienmēr ir ieguvuši augstu novērtējumu un regulāri piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Kultūras nama vadītāja pati dzied jauktajā korī “Sunta”.

Suntažu kultūras nama amatiermākslas kolektīvi ir popularizējuši Suntažu pagasta un Ogres novada vārdu Ogres novada sadraudzības pilsētās ārvalstīs.

Dz. Sproģe aktīvi iesaistās Suntažu pagasta centra teritorijas sakopšanā, bijusi iniciatore daudziem projektiem Ogres novada pašvaldības rīkotajos projektu konkursos.

Pateicoties Dz.Sproģes iniciatīvai un neatlaidīgam darbam, Suntažos ir uzbūvēta estrāde, kas kļuvusi par vietu gan pagasta, gan novada un ārvalstu sadraudzības pagastu vērienīgu pasākumu rīkošanai, liels darbs paveikts kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā pagastā, atjaunojot Suntažu kapsētas akmens sienu.

“Dzidra Sproģe ir Suntažu iedvesma un gods,” – tā kultūras nama direktori raksturo pagasta pārvalde, izvirzot viņu novada augstākajam apbalvojumam par ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidošanā Suntažu pagastā un pagasta centra teritorijas iekopšanā.

Pūtēju orķestra “Horizonts” galveno diriģentu Vili Kokamegi Ogres Goda pilsoņa titulam izvirzījusi pašvaldības aģentūra “Ogres novada Kultūras centrs” – par mūža veikumu Latvijas mūzikas dzīvē, īpaši pūtēju orķestru mūzikas popularizēšanā un ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā.

V.Kokamegi dzīve ar “Horizontu” saistīta kopš 1971.gada, kad viņš kļuva par orķestra diriģentu un māksliniecisko vadītāju. Jau pēc dažiem gadiem – 1975. gadā – viņa vadītais pūtēju orķestris izcīnīja Tautas kolektīva nosaukumu. Tautas pūtēju orķestris (TPO) “Horizonts” V.Kokamegi vadībā gāja interesantu meklējumu ceļu, nebaidījās eksperimentēt – bijuši koncerti kopā ar tautas deju ansambļiem, jauktajiem koriem.V.Kokamegi aranžējis daudzus skaņdarbus, pielāgojot tos pūšamajiem instrumentiem. Kolektīvs piedalījies visos pūtēju orķestru salidojumus valstī un guvis izcilus panākumus, muzicējis kopā ar daudziem pazīstamiem estrādes solistiem.

Latvijas un Ogres vārdu TPO “Horizonts” nesis tālu aiz mūsu valsts robežām gan savulaik bijušās PSRS republikās, gan Rietumeiropā – Polijā, Dānijā, Somijā, Vācijā, Norvēģijā un Nīderlandē.

Ar lielu atbildības sajūtu V.Kokamegi strādājis Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku sagatavošanā, organizējis starptautiskus un valsts mēroga pūtēju orķestru svētkus, salidojumus, skates, konkursus un festivālus Latvijā, strādājot par pedagogu Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola, devis nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā.

V.Kokamegi joprojām ir Ogres novada Kultūras centra pūtēju orķestra galvenais diriģents.

 

ogrenet.lv