“Apvienības Iedzīvotāji” biedri un deputātu kandidāti – Reinis Celeste, Māra Niedra, Muntis Auns un Sandra Breiha.

 

REINIS CELESTE

Ikšķile ir mana dzimtā pilsēta jau 32 gadus.

Ikdienā – IT atbalsta menedžeris (SIA TelCom), un IT interešu grupas vadītājs Ikšķiles jauniešiem.

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka centīšos jeb kurā gadījumā pilnveidot Ikšķiles novada ikdienas saturīgumu un piedalīties Ikšķiles novada attīstības plānošanā un realizēšanā, jo šeit dzīvo mana ģimene, radi, draugi un ļoti daudzi veiksmīgi, azartiski, radoši ļaudis!

Mums šeit tiešām patīk un arī nākotnē plānojam šeit dzīvot, mācīties, darboties, pilnvērtīgi atpūsties, radīt un baudīt mākslu, veidot ģimenes, lolot bērnus un priecāties! Tieši tādēļ nestāvēšu malā ne mirkli, jo nevarētu tikai noskatīties, kā par mūsu ikdienas dzīvi izlemj tie, kuriem šeit ir tikai darba pienākumi, vai interese gūt peļņu. Aicinu iesaistīties mūsu nākotnes iespēju un labklājības veidošanā arī Tevi kopā ar ģimeni, radiem un draugiem!

 

SANDRA BREIHA

Esmu Latvijas Jūras akadēmijā Personāla un juridiskās daļas vadītāja un mācībspēks (tiesību zinātņu maģistrs, 2009)

Studentiem mācu izpratni par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzības jautājumiem, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzību.  Vadu seminārus skolotājiem tālākizglītības moduļa “Bērnu tiesību aizsardzība” apguvē.

Kopš 1999.gada ģimene dzīvo Ikšķilē, un tāpēc man ir svarīgi, kā attīstās novads. Cik sakārtota ir infrastruktūra un cik saudzīgi mēs izturamies pret dabas bagātībām – ezeriem, upēm un mežiem. Kur mēs, novada iedzīvotāji, pavadām brīvo laiku, ar ko nodarbojas mūsu bērni. Kā dzīvo sirmgalvji.

Es izprotu zināšanu, pieredzes un  iespēju savstarpējo atkarību un saredzu to mijiedarbības efektivitāti, un tikai kopīgiem spēkiem mēs spēsim pacelties pāri viduvējībai.

Esmu par jēgpilnu novada attīstību, kur dzīvo un strādā laimīgas ģimenes, kur aug izglītoti bērni!