Pēteris Babulis- pensionēts inženieris, deputāta kandidāts no politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji”.
Mēs gādāsim, lai novada centrs būtu sasniedzams visiem novada iedzīvotājiem, nodrošinot sabiedrisko transportu visā novadā.