Aivis Pilābers- uzņēmējs, deputāta kandidāts no politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji”.
Mūsuprāt, jāizstrādā pārdomāts novada attīstības plāns, kas aizstāv novada iedzīvotāju intereses un ir balstīts uz reāliem faktiem.
Jāizveido uzņēmējdarbības veicināšanas programma, kas palīdz vietējiem uzņēmējiem un nodrošina maksimāli daudz darba vietas novadniekiem.