Edgars Logins – Ikšķiles novada domes deputāts.

Kaspars Upaciers – Ikšķiles novada domes deputāts.

apvieniba@iedzivotaji.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katru pirmdienu no 17.00 līdz 19.00, Peldu 22, Ikšķile, Domes ēkā, trešajā stāvā, 305. telpā

 

Ilga Vecziediņa – Ogres novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos.

ilga.vecziedina@ogresnovads.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: pirmdienās no 15.00 līdz 18.00 Brīvības ielā 33, Ogrē, Domes ēķā, 217. kabinetā, vēlams iepriekš pieteikties zvanot – 65071160

 

Aigars Zīmelis – Preiļu novada domes deputāts
aigars.zimelis@preili.lv

Ārijs Vucāns – Preiļu novada domes deputāts
arijs.vucans@preili.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 13.00 – 15.00, Raiņa bulvāris 22, Preiļi, 4. stāvs, 2. kabinets