Kaspars Upaciers – Ikšķiles novada domes deputāts.

Edgars Logins – Ikšķiles novada domes deputāts.

apvieniba@iedzivotaji.lv

 

Mārtiņš Zemītis – Krimuldas novada domes deputāts.

martins.zemitis@krimulda.lv

Jānis Rušenieks – Mārupes domes deputāts. Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Ievēlēts Attīstības komitejā, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā

janis.rusenieks@marupe.lv

Ilga Vecziediņa – Ogres novada domes deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu jautājumos.

ilga.vecziedina@ogresnovads.lv

Pieņemšanas laiks un vieta: Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 Ogres novada pašvaldībā, 217. kabinetā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Iepriekš piesakoties pie sekretāres pa tālruni 65071160

Aigars Zīmelis – Preiļu novada domes deputāts
aigars.zimelis@preili.lv

Ārijs Vucāns – Preiļu novada domes deputāts
arijs.vucans@preili.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša 3. ceturtdienā plkst. 13.00 – 15.00, Raiņa bulvāris 22, Preiļi, 4. stāvs, 2. kabinets