Iedzīvotājs Aivis Pilābers

Aivis Pilābers- uzņēmējs, deputāta kandidāts no politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji”. Mūsuprāt, jāizstrādā pārdomāts novada attīstības plāns, kas aizstāv novada iedzīvotāju intereses un ir balstīts uz reāliem faktiem. Jāizveido uzņēmējdarbības veicināšanas programma, kas palīdz vietējiem uzņēmējiem un nodrošina maksimāli daudz...

Iedzīvotājs Ēriks Jansons

Ēriks Jansons- uzņēmējs, deputāta kandidāts no politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji”.Mūsu pārliecība- Ikšķiles vidusskolā ir jānodrošina konkurētspējīga izglītība, lai jaunieši pēc pamatskolas paliek mācīties mūsu vidusskolā un var būt droši, ka varēs startēt izvēlētajā augstskolā.

Iedzīvotāja Rita Vanaga

Rita Vanaga- finansists, deputāta kandidāte no politiskās partijas “Apvienība Iedzīvotāji”. Mūsuprāt, steidzīgi jāveic pašvaldības audits, kas rūpīgi izvērtēs pašvaldības administrācijas kompetences un pašvaldības uzņēmumu lietderību.