3000 bērni paliks uz ielas?

15.07.2016. ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, kas mērķtiecīgi pakļauj internātskolas likvidēšanai. Šobrīd internātskolās mācās gandrīz 3000 bērni.

”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulce.

Paziņojums par politiskās partijas  ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” pilnsapulces sasaukšanu. Politiskās partijas „APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” Valde sasauc politiskās partijas pilnsapulci 2016. gada 7. novembrī , plkst. 19.00, Daugavas pr. 27, Ikšķilē, Ikšķiles novadā. Darba kartībā: 1. Politiskās partijas ”APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” valdes atskaite. 2....